قابل توجه دانشجویان عزیز محل غرفه دانشگاه پیام نور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ، "ناشران دانشگاهی، سالن f4 ، غرفه 23 "می باشد.