ثبت نام از روز شنبه 29 مهر ماه شروع می شود .با توجه به محدود بودن ظرفیت اولویت با کسانی است که زودتر مراجعه کنند و مدارک ایشان کامل باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه پیام نور

1- اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی و کپی (برادران مشمول 2 سری کپی)

2- اصل ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی

3-اصل شناسنامه کارت ملی کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی (برادران مشمول 2 سری کپی)

4- 6 قطعه عکس 3*4 جدید

5- مراجعه به اداره پست یا دفاتر خدمات ارتباطی و درخواست تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی و اخذ رسید پستی

6- مدرک مشخص کننده نظام وظیفه(برای آقایان)

7-اسکن مدارک بر روی CD(عکس،مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی ، کارت ملی پشت و رو ، صفحه اول و توضیحات شناسنامه

8-همراه داشتن کارت بانکی دارای رمز دوم با حداقل موجودی 20000تومان(بیست هزار تومان)