یازدهمین جشنواره ملی ایده های برتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص جشنواره به سایت جشنواره ملی ایده­های برتر به آدرس www.best-idea.ir مراجعه فرمایید.