جشنواره بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی

جشنواره بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه امیر کبیر آبان ماه 94