كاركنان، اساتيد و دانشجويان دانشگاه پيام نور فسا در بيانيه اي خواستار پيگيري مسئولين در خصوص فاجعه منا و پاسخگويي دولت عربستان درباره اين فاجعه اسفناك شدند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور فسا، كاركنان، اساتيد و دانشجويان اين دانشگاه ضمن ابراز تاثر از درگذشت هموطنان عزيزمان و ديگر مسلمانان جهان و تسليت به خانواده هاي داغدارو اظهار انزجار از عدم همكاري و پاسخگويي مسئولين آل سعود در خصوص وقايع حج امسال ، خواستار پيگيري موضوع توسط مسئولين و دولتمردان از طريق مراجع حقوقي و قضايي بين المللي جهت پاسخگويي عاملان اين واقعه شدند.

دانشگاهيان دانشگاه پيام نور فسا اظهار داشتند: بي مسئوليتي و بي تعهدي مسئولين عربستان سعودي در وقوع حوادث سقوط جرثقيل در صحن مسجدالحرام و فاجعه منا مشهود و نمايان است و به دنبال ان بي تفاوتي در قبال مسئوليت اين تقصير و طرح ادعاهاي واهي ، پرسش هاي زيادي را در اذهان عمومي ايجاد مي كند كه چگونه ممكن است كشوري كه مقدس ترين اماكن جهان در آن واقع است و هرساله تعداد كثيري از مسلمانان جهان را در خود جاي مي دهد از زير بار اين حوادث غمبار و فجايع خونبار و حفظ جان و امنيت زائرين شانه خالي كند و حتي حاضر به همدردي و عذرخواهي از مسلمانان نباشد.

از اين رو دانشگاهيان دانشگاه پيام نور فسا خواستار پيگيري مسئولين، دولتمردان و سازمان ملل و تذكر به دولت عربستان جهت همكاري در اعزام گروه بررسي و تفحص علل و عوامل فجايع بزرگ حج امسال و پيگيري احوال مفقودين و مصدومين اين واقعه شدند.

روابط عمومي دانشگاه پيام نور فسا