تبت نام حضوری دانشجویان جدید

دانشجويان جديد دانشگاه پيام نور فسا ، جهت ثبت نام حضوري و تشكيل پرونده در دانشگاه حاضر شده و مورد استقبال قرار مي گيرند. به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور فسا، ستاد استقبال دانشگاه با فراهم آوردن امكانات و تمهيدات لازم جهت سهولت كار دانشجويان جديد، آنان را جهت انجام امور ثبت نام ، انتخاب واحد، برنامه تشكيل كلاس ها ، معرفي سايت دانشگاه و آشنايي با انجمن ها كانون ها و تشكل هاي دانشجويي راهنمايي مي نمايد.

گفتني است ستاد استقبال از دانشجويان جديد الورود، با تشكيل كميته هاي ثبت نام، مشاوره آموزشي، پشتيباني و تداركات، فرهنگي و مراسم ويژه جشن ورودي هاي جديد، فعاليت خود را از اوايل شهريور آغاز كرده و با برنامه هاي مختلف از جمله استقرار تيم هاي پذيرش در بخش هاي مختلف دانشگاه براي راهنمايي دانشجويان، همچنين برپايي غرفه هاي پذيرايي سعي در تسهيل امور دانشجويان بويژه براي ورودي هاي جديد داشته است.