راهنمای فایل وضعیت صدور مدارک

 در قسمت صدور مدارک عدد 1 به منزله صدور گواهی موقت

عدد 2 به منزله صدور دانشنامه

1و 2 به منزله صدور مدرک موقت و دانشنامه است.

در قسمت وضعیت کسری تنبر اگر علامتی در جلوی اسم شما وجود ندارد به منزله این است که شما می بایت تنبری به ارزش 10000ریال(بانک ملی) به دانشگاه تحویل دهید و اگر 60 و + وجود دارد مدارک شما تکمیل می باشد.

وضعیت صدور مدارک فارغ التحصیلان فراگیر

۱۳۹۶-۰۱-۲۸  
393 کیلوبایت  

وضعیت مدارک فارغ التحصیلان رسمی

۱۳۹۶-۰۱-۲۸  
1627 کیلوبایت  

مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده فارغ التحصیلی

۱۳۹۶-۰۱-۲۸  
72 کیلوبایت