دریافت نام کاربری

دانشجویان گرامی:

جهت ثبت نام و دریافت حساب اینترنتی(نام کاربری و رمز عبور) در نیمه اول هر ماه (یکم الی پانزدهم) با همراه داشتن کارت دانشجویی به فناوری اطلاعات دانشگاه مراجعه نمایید.